Arvot

Aito

Työ tehdään omalla persoonalla. Aitous on voimavaroja lisäävä "olemisen muoto", mitä ei rasita roolissa eläminen.

Vastuu

Paltamon hieronta- ja hyvinvointipalveluissa työskentelee Valviran terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin kuuluva koulutettu hieroja, joka noudattaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevia lakeja, asetuksia ja säännöksiä sekä tehtävään liittyviä sääntöjä, ohjeita ja sopimuksia. Alkuselvityslomakkeet ja kirjaukset tehdään jokaisesta asiakkaasta. Vastuullisuuteen kuuluu tarvittaessa ohjata asiakas tutkimuksiin tai hoitoon toiselle taholle (esim. lääkäri).

 

Läsnäoleva

Läsnäolevuus sisältää ihmisen aidon kohtaamisen, ja hetkessä olemisen. Kukaan ei ole diagnoosi tai jokin vaiva.


Käsillä, aivoilla, sydämellä

Jokaista koulutettua hierojaa ohjaa hierojan eettiset arvot; ihmisarvon kunnioitus, vastuullisuus, ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä ammatinharjoittaminen.