Triggerpisteet - mitä ne on?

11.01.2022

Triggerpisteet ovat lihaksessa olevia erittäin tiukkoja kohtia, mitkä tuntuvat "herneiltä" tai kovettumilta lihaksen päällä. Joskus triggerpisteet voivat tuntua myös laakeilta kovettumilta. Triggerpisteitä voi sijaita missä tahansa pehmytkudoksessa (iho, lihas, rasvakudos, jänne, nivel). Koulutettu hieroja löytää asiakkaan triggerpisteen palpoimalla, eli tunnustelemalla. Myös asiakas saattaa kertoa, että on ollut säteilevää kipua jollain tietyllä alueella, mikä usein kertoo siitä, että sen alueen triggerpiste on aktiivinen. Esimerkiksi kaulan ja hartioiden lihaksissa on paljon triggeralueita, mitkä aktivoituvat lihasten kiristyessä, jolloin säteilykipu on usein korvan takana tai tuntuu pääkipuna. Säteilykipu tuntuu usein epämääräiseltä jomottavalta kivulta.

Triggerpisteitä on sekä aktiivisia että latentteja pisteitä. Aktiiviset triggerpisteet säteilevät kipuna, kun taaskin nk. latentit pisteet eivät säteile, mutta voivat olla arkoja. Siinä missä aktiiviset niin myös latentit triggerpisteet löytää tunnustelemalla. Latentti triggerpiste voi kuitenkin aktivoitua pikkuhiljaa.

Vahvasti kalvorakenteiset lihakset yleensä sisältävät enemmän triggerpisteitä. Triggerpisteiden syntyteoriaa ei tiedetä varmaksi, ja siitä onkin olemassa kahta eri teoriaa. Tässä niistä yksi. Lihaksen mikroverenkierto heikkenee, mikä aiheuttaa aineenvaihduntaongelman/hapenpuutteen, mikä johtaa triggerpisteiden syntyyn. Tällöin lihassäikeet puristuvat kasaan, eikä lihas saa riittävästi energiaa, josta aiheutuu ns. energiakriisi. On tutkittu, että triggerpisteen PH arvo olisi alle 5, mikä on sen verran alhainen, että se ärsyttää lihaksen kipureseptoreita, mitkä aktivoituvat PH arvon laskiessa alle viiden (5).

Triggerpisteitä aiheuttavat yksipuolinen liikunta, asentotottumus (esim. vaikka ihmisen tapa nukkua tietyssä asennossa, jolloin vain tietyn puolen tietyt lihakset lyhentyvät), akuutti lihakseen kohdistuva ylikuormitus, krooninen (eli toistuva) ylikuormitus ja lihaksen väsyminen, kudosvaurio lihaksessa, kylmettyminen (esim. huonon alkuverryttelyn takia tai muutoin kylmässä ilmassa oleminen paikallaan vähissä vaatteissa, mikä aiheuttaa staattista jännitystä), negatiivinen stressi, nivelten kulumat sekä kipu.

Aktiiviset triggerpisteet voivat vaikuttaa lihaskoordinaatioon heikentävällä tavalla sekä lihaksen voimantuottoon, koska lihas on voimakkaasti supistuneena, voima heikkenee lihaksesta. Lihas siis tavallaan puutuu ja väsyy nopeammin, koska se ei saa riittävästi happea/energiaa.

Lihaksen sijainnista sekä muodosta riippuu se, kuinka triggerpiste lihaksesta löydetään, tai miten sitä tunnustellaan ja hoidetaan. Hoidon tavoite on saada "herne" sulamaan ja verenkierto vapautumaan lihaksessa. Kun lihaskireys vähenee, vähenee myös kipu.

Lyhykäisyydessään triggerpistettä voisi siis verrata vakuumipakattuun lihaan, minkä väliin on laitettu herne, eikä se pääse sulamaan sieltä pois, jolloin vakuumi lihaskalvon tavoin puristaa hernettä lihaan ja aiheuttaa kipua.

Triggerpisteitä voidaan hoitaa hieronnan yhteydessä, jolloin niitä usein myös löytyy. Niitä voidaan käsitellä joko ennen hierontaa tai hieronnan aikana. Yleensä triggerpisteiden käsittely on nopeaa, mutta isoilla lihasalueilla, missä on paljon/paksua lihaskalvoa, voi käsittely viedä pidemmänkin ajan, mikäli alueella on paljon aktiivisia triggerpisteitä.

Triggerpisteitä käsiteltäessä koulutettu hieroja kommunikoi aktiivisesti asiakkaan kanssa, joka hoidon aikana osaa kertoa säteilytuntemuksista sekä niiden laukeamisesta ja kivun häviämisestä.